Bước tới nội dung

Bản mẫu:Khóa

Từ Wikivoyage
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo một biểu tượng ở góc trên bên phải của trang để thể hiện tình trạng trang bị khóa.

Cách sử dụng[sửa]

  • Dùng {{khóa}} đối với bản mẫu thường
  • Dùng {{khóa|hết hạn=8 tháng 8, 2024}} để có ngày hết hạn cụ thể (ghi chú: hãy ghi đúng theo định dạng trên)
  • Dùng {{khóa|small=yes}} để chỉ xuất hiện biểu tượng ở trên cùng
  • Dùng {{khóa|hết hạn={{subst:#time:j F, Y|+7 days}}}} để ghi khoảng thời gian hết hạn cụ thể

Biểu tượng[sửa]

Biểu tượng hạn chế
Mức độ hạn chế Khóa nửa Khóa hoàn toàn Khóa di chuyển

Thể loại theo dõi[sửa]

Bản mẫu này thêm các trang bị khóa vào :

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu khóa
{{Pp-meta}} Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh chấp: {{Khóa tranh chấp}} Không có {{Khóa di chuyển}}
Phá hoại: {{Khóa phá hoại}} {{Khóa di chuyển phá hoại}}
Bản mẫu và hình ảnh nguy cơ cao: {{Khóa bản mẫu}} Không có
Thảo luận của người dùng bị chặn: {{Khóa thảo luận thành viên}} {{Khóa nửa thảo luận thành viên}} Không có
Chung (khác): {{Khóa}} {{Khóa di chuyển}}
Thông tin trang thảo luận: {{Permprot}} {{Temprot}} Không có
Khóa tạo: {{Khóa tạo trang}} Không có