Bước tới nội dung

Bản mẫu:Nút bấm 2

Từ Wikivoyage
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này định kiểu một liên kết như một nút, sử dụng mô-đun mediawiki.ui.button. Cái này mở rộng khu vực có thể nhấp và chạm vào mục tiêu cho liên kết. Nó có thể được sử dụng theo những cách sau,

  • Mã: {{Nút bấm 2|Trang chính}}
  • Mã: {{Nút bấm 2|Trang chính|Cover page}}
  • Mã: {{Nút bấm 2|Trang chính|url=http://en.wikipedia.org}}
  • Mã: {{Nút bấm 2|Trang chính|class=mw-ui-destructive}}
  • Mã: {{Nút bấm 2|Trang chính|class=mw-ui-progressive}}

Chú ý: Sau những thay đổi được nêu trong nhiệm vụ Phabricator Bản mẫu:Phab đã được thực hiện, {{Nút bấm 2|Trang chính|class=mw-ui-constructive}} tạo ra đầu ra tương tự như {{Nút bấm 2|Trang chính|class=mw-ui-progressive}}.

Template data

Styles a link like a button, using the mediawiki.ui.button module

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Link/Label1

không có miêu tả

Không rõbắt buộc
Label2

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
URLurl

không có miêu tả

URLtùy chọn
classclass

không có miêu tả

Giá trị tự động
Chuỗi dàitùy chọn
stylestyle

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
categorycategory

không có miêu tả

Luận lýtùy chọn

Xem thêm

  • , corresponding clickable button at Commons.