Bản mẫu:Poi

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

en:

  • Chức năng/Function: Bản mẫu nào tạo một kí hiệu POI trong bài viết cũng như trên bản đồ.
  • Sử dụng/Usage: {{Poi|1|2|3|4|5|6|7}}
  • Các tham số bắt buộc/Required parameters:
|1 số POI ; chọn giá trị trong dãi: 1-999.
|2 màu sắc; các giá trị thích hợp: tên màu bằng tiếng Anh, xem CSS 3 specification, nhưng hiện chỉ có tại icon collection.
|3 Latitude; giá trị trong khoảng: -90.0 ... +90.0.
|4 Longitude; giá trị trong khoảng: -180.0 ... +180.0.
|5 miêu tả; giá trị chấp nhận​​: toàn bộ tập kí tự.
  • Các tham số tùy chọn/Optional parameters:
|6 đường dẫn tới hình tại commons
|7 lớp; giá trị​: M = Mapnik (OSM), C = CyleMap
  • Ví dụ/Example:
{{Poi|2|see|51.50801|-0.07605|Tower of London}} results in:  2  trong bài viết và đánh dấu POI marker trên bản đồ.
  • Bản mẫu liên quan/Associated template:
Template:PoiMap2 để thể hiện bản đồ.
  • Mẹo/Hint:
This map có thể được sử dụng để "click & copy" để gọi toàn bộ bản mẫu.