Bản mẫu:Pp-meta/doc

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu khóa
{{Pp-meta}} Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh chấp: {{Khóa tranh chấp}} Không có {{Khóa di chuyển}}
Phá hoại: {{Khóa phá hoại}} {{Khóa di chuyển phá hoại}}
Bản mẫu và hình ảnh nguy cơ cao: {{Khóa bản mẫu}} Không có
Thảo luận của người dùng bị chặn: {{Khóa thảo luận thành viên}} {{Khóa nửa thảo luận thành viên}} Không có
Chung (khác): {{Khóa}} {{Khóa di chuyển}}
Thông tin trang thảo luận: {{Permprot}} {{Temprot}} Không có
Khóa tạo: {{Khóa tạo trang}} Không có