Bản mẫu:Softredirect

Từ Wikivoyage

Đổi hướng mềm đến:[[:{{{1}}}|{{{1}}}]]
Trang này là một trang đổi hướng mềm.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu softredict là một bản mẫu dùng cho các trang đổi hướng mềm.

Cách sử dụng[sửa]

Gắn {{Softredict}} để sử dụng.

Các trang sử dụng[sửa]

Bản mẫu này nên được dùng ở những trang đổi hướng mềm.