Bản mẫu:StringDiff

Từ Wikivoyage
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới] Template-info.svg Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này tính bản so sánh giữa hai chuỗi (tham số 1 và 2) từng ký tự một. Nếu tham số nào có mã wiki, nên đưa mã wiki vào khối <nowiki>…</nowiki> để chắc chắn hiển thị bản so sánh chính xác.

Ví dụ[sửa]

{{StringDiff|Chuỗi có bốn từ|Chuỗi có cả năm từ!}}

cho ra:

Chuỗi có bn từ+Chuỗi có c năm từ!

Xem thêm[sửa]