Bước tới nội dung

Bản mẫu:Warningbox

Từ Wikivoyage
Cảm báo du lịch CẢNH BÁO: {{{1}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa]

Bản mẫu này dùng để cảnh báo về những nguy hiểm không lường trước được đối với tính mạng, và nên sử dụng một cách phù hợp. Các trường hợp có thể sử dụng::

  • "nội chiến ở khu vực đó"
  • "phá hủy do động đất tuần qua"
  • "cá mập tấn công thường xuyên"
  • "tử hình do mang cần sa"

Warningboxes can be used in the immediate aftermath of natural disasters, but should be removed as soon as the destination becomes reachable again (airports open, hotels available, no more plague victims).

Do not use this for minor announcements ("closed for repairs"), minor dangers ("fine for littering", "do not feed the monkeys") or obvious dangers ("do not walk on expressways", "do not wander down dark alleys while intoxicated").

Cách sử dụng[sửa]

If the danger affects the entire region, the warning box can be placed at the very top of the article. If the danger is localized or avoidable, place it under "Stay safe".

The warning message should be placed after the | in the template.

To add advisories, insert full, direct URLs of a government's country specific information into the following parameters: australia, canada, india, nz, southafrica, uk, us

Khuyến cáo du lịch[sửa]

Bản mẫu này cho phép thêm vào các khuyến cáo du lịch của chính phủ một vài quốc gia. sử dụng liên kết sau để tìm địa chỉ URL của chính phủ các quốc gia được liệt kê dưới đây.