Mô đun:EmailTracking

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
local i = {}
 
function i.EmailTracking(frame)
  local output = '';
  local email = frame.args["email"] or '';
  if mw.ustring.match(email,'@.*@') ~= nil then
    output = '[[' .. 'Thể loại:Địa điểm có nhiều địa chỉ thư điện tử]]<span class="phoneinfo" style="display:none;">MULTIPLE-EMAIL</span>';
  end
  if mw.title.getCurrentTitle().namespace ~= 0 then
    output = '';
  end
  return output;
end
 
return i;