Mô đun:HiddenUnicode

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
local i = {}
 
function i.HiddenUnicode(frame)
  local txt = frame.args[1] or '';
  local catUnicodeIssue = '';
  -- Note the quote ("") below is not empty and actually contains a hidden unicode character.
  if mw.ustring.match(txt,"‎") ~= nil then
    catUnicodeIssue = '[[' .. 'Thể loại:Địa điểm có kí tự unicode ẩn]]'
  end
  return catUnicodeIssue;
end
 
return i;