Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage
Châu Phi > Guinea Xích Đạo > Malabo

Malabo

Mục lục

Malabo là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Guinea Xích đạo, nằm bên bờ biển bắc của đảo Bioko (trước đây là Fernando Pó). Dân số khoảng 100.000. Người Anh đã lập thành phố vào năm 1827, khi họ thuê hòn đảo từ Tây Ban Nha trong thời kỳ thực dân. Họ đã đặt tên là Port Clarence. Thành phố này đã được sử dụng làm căn cứ hải quân để đàn áp lại việc mua bán nô lệ. Nhiều nô lệ được giải thoái đã định cư ở đây, trước khi Sierra Leone được lập làm một xứ thuộc địa cho các nô lệ được trả tự do. Trong khi nhiều người trong số họ sau này chuyển qua Sierra Leone, nhiều người vẫn ở lại và tạo thành một cộng đồng riêng biệt nói tiếng Phi-Bồ bồi. Khi hòn đảo này thuộc quyền quản lý hoàn toàn của Tây Ban Nha, Malabo đã được đổi tên thành Santa Isabel. Thành phố này đã được chọn thay thế Bata ở đất liền làm thủ đô của quốc gia này năm 1969, và đổi tên lại thành Malabo năm 1973 trong chiến dịch của tổng thống Francisco Macías Nguema thay tên Âu bằng tên thuần Phi hơn.

Tạo thể loại