MediaWiki:Gadgets-definition

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

general

  • AVIM[ResourceLoader|default]|AVIM.js
  • AVIM_portlet[ResourceLoader|default|dependencies=ext.gadget.AVIM]|AVIM portlet.js|AVIM portlet.css
  • Carousel[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util]|Carousel.js|Carousel.css
  • edittop[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|edittop.js
  • popups[ResourceLoader]|popups.js|popups.css
  • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|purgetab.js
  • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
  • wikEd[ResourceLoader|dependencies=jquery.textSelection]|wikEd.js