Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage
Sổ tay ngôn ngữ > Sổ tay tiếng Ba Tư

Sổ tay tiếng Ba Tư

Mục lục

Tiếng Ba Tư, hay đôi khi có các cách gọi khác nhau như Persi, Farsi (فارسی) hoặc Farsi (فارسی), ngày nay là ngôn ngữ phổ thông ở Iran chiếm khoảng 55% dân số. Ngoài tiếng Ba Tư, người Iran còn dùng các ngôn ngữ khác như ngôn ngữ thứ hai là tiếng Ả Rập, bên cạnh đó là New Aramaic, tiếng Armenia, tiếng Gruzia, tiếng Romaniatiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng Ba Tư cũng được sử dụng nhiều ở TajikistanAfghanistan.

Bài viết này không có dàn bài, hoặc dàn bài viết không đầy đủ và không chính xác. Xin hãy giúp bổ sung dàn bài và phát triển bài viết!