Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage

Tiếng Hungary (magyar nyelv) là một ngôn ngữ trong nhánh Ugric, nhóm Finno-Ugric của Hệ Ural, được sử dụng rộng rãi tại Đông Âu. Đây là ngôn ngữ chính thức tại Hungary.

Phát âm[sửa]

Danh sách cụm từ[sửa]

Cơ bản[sửa]

Các vấn đề[sửa]

Số đếm[sửa]

Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!


0: nulla

1: egy

2: kettő

3: három

4: négy

5: öt

6: hat

7: hét

8: nyolc

9: kilenc

10: tíz