Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage

Tây Nam Trung Quốc là một vùng của Trung Quốc

Các tỉnh[sửa]

Thành phố[sửa]

Các điểm đến khác[sửa]

Tổng quan[sửa]

Đây là khu vực có nhiều tộc người khác nhau sinh sống. Người Hán sống chủ yếu ở các vùng đô thị. Các tộc người Tây Tạng và người Đông Nam Á sống ở các vùng nông thôn. Do có vĩ độ thấp, lại có địa hình đa dạng từ núi cao đến bồn địa trũng, nên khu vực này có tính đa dạng sinh học cao.

Ngôn ngữ[sửa]

Đến[sửa]

Hàng không[sửa]

Đường sắt[sửa]

Đi lại[sửa]

Xem[sửa]

Làm[sửa]

Ăn[sửa]

Uống[sửa]

An toàn[sửa]

Tiếp theo[sửa]


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!