Thành viên:Sumone10154

Từ Wikivoyage
Đây là một trang cá nhân Wikivoyage.

Đây không phải là một bài viết thường. Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất kỳ trang web nào ngoài Wikivoyage, nghĩa là bạn đang xem một trang khác. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, và chủ nhân của trang có thể không có mối liên hệ nào với bất kỳ trang web nào khác ngoại trừ Wikivoyage. Bản chính của trang này được lưu giữ tại https://vi.wikivoyage.org/wiki/Thành_viên:Sumone10154.

Thông tin ngôn ngữ thành viên
en-N This user has a native understanding of English.
fr-2 Cet utilisateur dispose de connaissances intermédiaires en français.
vi-0 Thành viên này hoàn toàn không biết tiếng Việt (hoặc rất khó khăn để hiểu).
Thành viên theo ngôn ngữ

Hi, I'm Sumone10154. Sorry I don't speak Vietnamese.

Salut, je suis Sumone10154. Désolé, je ne parle pas vietnamien.

你好, 我是 Sumone10154. 對不起,我不會說越南语.