Thảo luận:Đà Lạt

Từ Wikivoyage
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

[sửa]

Thiếu banner đẹp.171.255.10.28 14:54, ngày 15 tháng 8 năm 2013 (ICT)

banner kia chắc OK?--Cheers! (thảo luận) 15:09, ngày 15 tháng 8 năm 2013 (ICT)
Banner ổn rồi. Thấy bên tiếng Anh có một số bài FA. Bên mình chắc không có đủ nhân lực để có đủ thứ như tiếng Anh.113.161.220.199 15:16, ngày 15 tháng 8 năm 2013 (ICT)