Thảo luận:Paris

Từ Wikivoyage
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sao danh sách đại sứ quán bị vỡ ra.Genghiskhan (talk) 09:17, 1 April 2013 (UTC)

  • Hiện tại, nó vỡ là do phải sử dụng bản mẫu đặc biệt, nó sẽ fix sau khi dự án được đưa ra khỏi lồng ấp.--Cheers! (talk) 09:51, 1 April 2013 (UTC)