Thảo luận Wikivoyage:Cúp Wikivoyage tiếng Việt

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ Wikivoyage

Thảo luận của Beta,Aphal,Gamma[sửa]

@JohnsonLee01:Thí sinh lại là ban giám khảo 😆😅 :) Beta,Aphal,Gamma (thảo luận) 13:09, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@Beta,Aphal,Gamma: Đâu có nơi nào vừa vui lại kì dị như nơi đây? >< Thân mến – Le Duc Anh (💬|📝) 13:11, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

Hay đấy :) Beta,Aphal,Gamma (thảo luận) 13:12, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@JohnsonLee01: Này anh tamh thời em ko viết được bài QT do nắng nóng ;( Beta,Aphal,Gamma (thảo luận) 13:13, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@Beta,Aphal,Gamma: khi nào viết chẳng được, tối viết cũng được, mà tham gia cuộc thi chưa? Thân mến – Le Duc Anh (💬|📝) 13:18, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@JohnsonLee01:em đang cân nhắc Beta,Aphal,Gamma (thảo luận) 13:19, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@Beta,Aphal,Gamma: xem xét kĩ đi rồi tham gia, nhanh lên ko chừng lại đứng sau cùng :v Thân mến – Le Duc Anh (💬|📝) 13:21, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@JohnsonLee01:Em tham gia rồi :) Beta,Aphal,Gamma (thảo luận) 13:28, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]

@Beta,Aphal,Gamma: ờ, tích cực viết bài hơn đi nhé. Thân mến – Le Duc Anh (💬|📝) 13:30, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (+07)Trả lời[trả lời]