Thể loại:Địa điểm có kí tự unicode ẩn

Từ Wikivoyage

Thể loại này chứa các bài viết có chứa một ký tự unicode ẩn. Những ký tự này có thể cần được loại bỏ. Điều này thường được thực hiện thông qua tập lệnh hoặc công cụ thay vì thủ công vì chúng rất khó xác định bằng cách thông thường.

Mô đun:HiddenUnicode sẽ tự động xếp các trang vào thể loại này.

Trang trong thể loại “Địa điểm có kí tự unicode ẩn”

Thể loại này chứa 3 trang sau, trên tổng số 3 trang.