Thể loại:Bài viết sử dụng bản mẫu địa điểm cũ

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thể loại này liệt kê các bài viết sử dụng địa điểm XML kiểu cũ thay vì bản mẫu - xem Wikivoyage:Địa điểm. Vì địa điểm XML kiểu cũ không còn được sử dụng, bất kỳ địa điểm XML kiểu cũ nào gần như chắc chắn vi phạm bản quyền từ một trang web khác và cần được xóa bỏ.

Bản mẫu:Listing-legacy sẽ tự động thêm các trang sử dụng địa điểm XML cũ vào thể loại này.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.