Thanh Hải

Từ Wikivoyage
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Thanh Hải là một tỉnh thuộc Trung Quốc.