Châu Á > Đông Nam Á > Việt Nam > Tây Nguyên > Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Từ Wikivoyage
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nằm ở Lâm Đồng, Việt Nam.

Tổng quan[sửa]

Lịch sử[sửa]

Cảnh quan[sửa]

Hệ động và thực vật[sửa]

a. Tính da dạng hệ thực vật Kết quả tập hợp được cho thấy Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà có 1.561 loài thực vật có mạch, thuộc 5 ngành, 161 họ và 681 chi. Trong đó: - Ngành Mộc tặc (Equysetophyta): 01 họ, 01chi, 01 loài. - Ngành Thông Đất (Lycopodiophyta): 02 họ, 03 chi, 10 loài. - Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta): 19 họ, 51 chi, 106 loài. - Ngành Hạt trần (Pinophyta):, 07 họ,08 chi, 18 loài (bổ sung 04 loài). - Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). - Lớp Hạt kín 1 lá mầm: 17 họ, 155 chi, 417 loài (loại bỏ 02 loài, bổ sung 20 loài). - Lớp Hạt kín 2 lá mầm: 145 họ, 463 chi, 1009 loài (loại bỏ 11 loài, bổ sung 45 loài). b. Các loài lan Gồm 258 loài, với 26 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam 2007, Nghị định 32 và sách đỏ IUCN 2009. c Cây làm thuốc

  Theo số liệu hiện nay, VQG Bidoup-Núi Bà có 461 loài cây làm thuốc, thuộc 82 chi, gồm:

- Ngành mộc lan (Magnoliophyta): 449 loài.  Lớp Mộc Lan (Magnoliopsida): 386 loài.  Lớp Hành (Liliopsida): 63 loài. - Ngành Thông Đất (Lycopodiophyta): 01 loài. - Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta): 07 loài. - Ngành Hạt trần (Pinophyta):04 loài. d Các loài thực vật cần quan tâm nghiên cứu cho công tác bảo tồn Các loài thực vật cần được chú trọng nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn tại Vườn Quốc gia gồm các loài thuộc ngành Thông (Pinophyta), các loài Lan và một số loài khác.

Khí hậu[sửa]

Đi lại[sửa]

Chi phí/Gấy phép[sửa]

Get around[sửa]

Tham quan[sửa]

Làm[sửa]

Mua sắm[sửa]

Ăn[sửa]

Uống[sửa]

Ngủ[sửa]

Chỗ ở[sửa]

Cắm trại[sửa]

Về nước[sửa]

An toàn[sửa]

Điểm tiếp theo[sửa]


Bài hướng dẫn này chỉ mới ở dạng dàn bài nên nó cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Hãy mạnh dạn sửa đổiphát triển nó!