Wikivoyage:Bảo quản viên

Từ Wikivoyage

Bảo quản viên (tiếng Anh: system operator, viết tắt sysop) là các thành viên trong Wikivoyage được tin cậy cho việc sử dụng một số công cụ kỹ thuật, ví dụ xoá trang, khóa trang, và cấm tài khoản người dùng.

Bảo quản viên (BQV) là các tình nguyện viên cho các trách nhiệm đó; họ không phải nhân viên của tổ chức Wikimedia. Họ không bị yêu cầu phải sử dụng các công cụ của mình, và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các cuộc tranh chấp mà mình có liên can.

Bảo quản viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào, và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập.

Bảo quản viên không phải là "ban đại diện" cho Wikivoyage, và cũng không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikivoyage. Các ý kiến, sửa đổi của bảo quản viên trên các bài viết, thảo luận... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác, và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một bảo quản viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikivoyage.

Danh sách các bảo quản viên[sửa]

Về danh sách tự động, xem tại Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên.
Đang hoạt động

Hiện nay Wikivoyage tiếng Việt không có bảo quản viên nào, ngoại trừ tài khoản hệ thống Bộ lọc sai phạm (Thảo luận · Đóng góp).

Các bảo quản viên trước đây

Các bảo quản viên trước đây cũng chỉ là tạm thời, được cấp quyền trong 3 hoặc 6 tháng. Các BQV tạm thời ngoài các quyền bảo trì chỉ có thêm quyền miễn cấm IP.

STT Tên Ngày hết hạn
1 TuanUt (Thảo luận · Đóng góp) 2013-11-12 (Xác nhận)
2 TRMC (Thảo luận · Đóng góp) 2013-11-12 (Xác nhận)
3 Cheers! (Thảo luận · Đóng góp) Lần 1: 2013-11-12 (Xác nhận)
Lần 2: 2014-11-29 (Xác nhận)
4 Na Tra (Thảo luận · Đóng góp) 2015-11-23 (Xác nhận)
5 DerFussi (Thảo luận · Đóng góp) 2016-01-07 (Xác nhận)
6 Tuanminh01 (Thảo luận · Đóng góp) 2016-12-26 (Xác nhận)
7 Tuyenduong97 (Thảo luận · Đóng góp) 2019-05-18 (Xác nhận)
8 ThiênĐế98 (Thảo luận · Đóng góp) 2019-05-18 (Xác nhận)
9 JohnsonLee01 (Thảo luận · Đóng góp) 2020-05-18 (Xác nhận)
10 Flyplanevn27 (Thảo luận · Đóng góp) 2022-06-08 (Xác nhận)
11 WhoAlone (Thảo luận · Đóng góp) Lần 1: 2022-06-15 (Xác nhận)
Lần 2: 2023-02-21 (Xác nhận)

Chú ý: Nếu bạn muốn đề nghị cấp quyền hoặc gia hạn, vui lòng gửi đề nghị gia hạn tại m:Steward requests/Permissions#Requests, nhưng trước đó phải qua thảo luận tại Wikivoyage:Biểu quyết chọn bảo quản viên