Wikivoyage:Bảo quản viên giao diện

Từ Wikivoyage

Bảo quản viên giao diện là thành viên Wikivoyage với khả năng chỉnh sửa các trang CSS/JS của trang web (các trang như MediaWiki:Common.js hoặc MediaWiki:Vector.css, hay bất kỳ trang CSS/JS nào trong không gian người dùng khác và thông báo hệ thống trong không gian tên của Mediawiki.

Hiện chúng ta có 0 Bảo quản viên giao diện trong Wikivoyage tiếng Việt:

Xem thêm[sửa]