Wikivoyage:Biểu quyết chọn bảo quản viên

Từ Wikivoyage
(Đổi hướng từ Wikivoyage:BQCBQV)

Nếu bạn cảm thấy hay cho rằng một thành viên Wikivoyage – ngay cả chính bạn – cần có quyền Bảo quản viên, hãy thêm tên người bạn muốn đề cử ở phần Đề cử bên dưới.

Người bạn đề cử cần phải đáp ứng các yêu cầu để trở thành một bảo quản viên. Nói chung, họ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phải đóng góp ít nhất trong 1 tháng trở lên
  • Phải có hiểu biết sâu về các chính sách của chúng tôi
  • Lịch sử đóng góp phải bao gồm tạo bài mới, công việc bảo quản, dọn dẹp bài viết, có đóng góp cho các cuộc thảo luận về chính sách và chống phá hoại/thư rác
  • Có khả năng làm việc với cộng đồng

Đề cử phải bao gồm một tuyên bố ngắn nêu rõ tính đủ điều kiện của người được đề cử về các yêu cầu này.

Khi biểu quyết một đề cử, hầu hết mọi người chọn cách bày tỏ ý kiến ​​của mình bằng một từ hoặc cụm từ in đậm, thường là Đồng ý hoặc Chưa đồng ý, sau đó là một lời giải thích về ý kiến của mình. Sau 14 ngày, một thành viên sẽ kết thúc cuộc thảo luận và nếu có sự đồng thuận rằng người được đề cử sẽ làm một bảo quản viên, một người sẽ đăng yêu cầu trên Meta.


Ứng cử/đề cử hiện hành[sửa]

Xem thêm[sửa]