Wikivoyage:Biểu quyết chọn bảo quản viên/WhoAlone/2

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WhoAlone[sửa]

Biểu quyết đã kết thúc!
Xin đừng sửa chữa nó, mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Kết quả: Biểu quyết thành công, WhoAlone làm bảo quản viên đến ngày 21 tháng 2 năm 2023. WhoAlone (thảo luận) 18:18, ngày 22 tháng 8 năm 2022 (+07)Trả lời[trả lời]

Wikivoyage còn nhiều công việc bảo quản nhưng đã lâu nay không có ai đứng ra làm BQV dự án. Hiện tại, thỉnh thoảng Wikivoyage lại bị spam link rác (xem thêm tại trang Thay đổi gần đây), cùng với nhiều vấn đề khác nên việc trở thành BQV sẽ rất hữu ích. Ngoài ra, với quyền này thì tôi có thể đánh dấu tuần tra và lùi sửa nhanh gọn hơn khi cần thiết. WhoAlone (thảo luận) 21:32, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (+07)Trả lời[trả lời]

Đồng ý[sửa]

  1.  Đồng ý Thành viên tốt, nhiều kinh nghiệm. Thingofme (thảo luận) 09:02, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (+07)Trả lời[trả lời]
  2.  Đồng ý Thành viên bắt đầu mạnh lên sau khi nghỉ ngơi nên tin tưởng đồng ý. KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 22:40, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (+07)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa]

Ý kiến[sửa]


Biểu quyết đã kết thúc!
Xin đừng sửa chữa nó, mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!