Wikivoyage:Biểu quyết chọn kiểm định viên

Từ Wikivoyage

Tại Wikivoyage tiếng Việt, kiểm định viên (kiểm định w:vi:IP) là công cụ được tin tưởng giao cho một số rất ít thành viên (gọi là kiểm định viên). Các kiểm định viên có nhiệm vụ thực hiện công cụ CheckUser một cách thận trọng và giám sát, kiểm tra việc sử dụng công cụ này của kiểm định viên khác. Việc trao quyền kiểm định viên phải thông qua một cuộc bầu cử tại Wikivoyage tiếng Việt với sự đồng thuận rất cao (số phiếu thuận phải chiếm tối thiểu 70%-80%, và phải có ít nhất 25-30 thành viên đồng ý). Các kiểm định viên bắt buộc phải từ 18 tuổi trở lên và phải sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho w:vi:Wikimedia Foundation.

Thông thường, để được trao quyền sử dụng công cụ CheckUser, các thành viên không thể yêu cầu (tự ứng cử) mà cần nhận được đề cử từ cộng đồng, từ các điều hòa viên hoặc trọng tài.

Đề cử hiện hành[sửa]

Lưu trữ[sửa]

Xem thêm[sửa]