Wikivoyage:Dàn bài về lục địa

Từ Wikivoyage

'''{{subst:PAGENAME}}''' là một lục địa.

==Vùng==

==Thành phố==

==Các điểm đến khác==

==Tổng quan==

==Đến==

==Đi lại==

==Ngôn ngữ==

==Xem==

==Làm==

==Mua==

==Ăn==

==Uống==

==Ngủ==

==Chổ ở An toàn==

==Chăm sóc sức khỏe==

==Liên lạc==

{{Outline}}

{{Wikipedia|{{SUBPAGENAME}}}}

Tham số bản mẫu "Tài liệu Wikivoyage" không hợp lệ. Xem Bản mẫu:Tài liệu Wikivoyage để biết hướng dẫn sử dụng.