Wikivoyage:Dàn bài về thành phố cực lớn

Từ Wikivoyage

Hãy chép nội dung dưới đây và dán vào bài về các thành phố cực lớn:

{{pagebanner}}

{{printDistricts}}

'''{{subst:PAGENAME}}''' thuộc [tên vùng/quốc gia].

==Các khu vực==

==Tổng quan==

==Đến==

===Bằng hàng không===

===Bằng tàu điện/hỏa===

===Bằng ô-tô===

===Bằng buýt===

===Bằng tàu thủy===

==Đi lại==

==Xem==
<!-- Please place individual entries under the appropriate districts, not here. This is for general description and pointers only. -->

==Làm==
<!-- Please place individual entries under the appropriate districts, not here. This is for general description and pointers only. -->

==Học==

==Công việc==

==Mua==
<!-- Please place individual entries under the appropriate districts, not here. This is for general description and pointers only. -->

==Ăn==
<!-- Please place individual entries under the appropriate districts, not here. This is for general description and pointers only. -->

==Uống==
<!-- Please place individual entries under the appropriate districts, not here. This is for general description and pointers only. -->

==Ngủ==
<!-- Please place individual entries under the appropriate districts, not here. This is for general description and pointers only. -->

==An toàn==

==Y tế==

==Liên lạc==

==Điểm tiếp theo==

{{IsPartOf|}}

{{Outline}}

{{Wikipedia|{{SUBPAGENAME}}}}

Tham số bản mẫu "Tài liệu Wikivoyage" không hợp lệ. Xem Bản mẫu:Tài liệu Wikivoyage để biết hướng dẫn sử dụng.