Wikivoyage:GUS2Wiki

Từ Wikivoyage

This page provides a historical record of Special:GadgetUsage through its page history. To get the data in CSV format, see wikitext. To customize this message or add categories, create /top. Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 2024-05-16T14:13:32Z. Tối đa có sẵn 5000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Tiện ích Số người dùng Số thành viên tích cực
UTCLiveClock 24 0
edittop 13 0
popups 29 0
purgetab 17 0
wikEd 17 0