10.75106.75Nhấp để xem trên bản đồ toàn màn hình

Wikivoyage:Geocoding

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bạn có thể thêm thông tin tọa độ về vị trí các điểm đến trong hành trình như kinh độ và vĩ độ. Thông tin này sau đó sẽ được dùng để thể hiện tọa độ kinh và vĩ trên trang được nhúng vào bằng định dạng HTML; một vài trang Web spiders và bot sử dụng thông tin này để liên hệ với một trang Web với tọa độ địa lý.

Cú pháp[sửa]

Đối với điểm[sửa]

Cách dễ nhất để thêm thông tin về kinh/vĩ độ vào bài viết là dùng bản mẫu Geo. Để thêm vào, hãy dùng đoạn mã sau:

{{Geo|lat|long}}

Với lat là vĩ độ và long là kinh độ. Các tọa độ này phải ở định dạng thập phân (như "45.5", thay vì "45 30 00")--xem Chuyển đổi trừ định dạng truyền thống. Ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh có tọa độ:

{{Geo|10.75|106.75}}

cho ra:

Đối với danh sách[sửa]

<listing name="Ingleside" lat="10" long="106"></listing> gives sẽ hiện một biểu tượng nhỏ liên kết đến trang OpenStreetMap qua Special:Mapsources. Trong trường hợp này nó cho phép dùng kiểu định dạng thập phân để xác định mỗi vị trí trong danh sách liệt kê, nó cũng hữu ích cho việc xác định chính xác các vị trí mà không có địa chỉ trên đường (như các công trình biểu tượng bởi các khu vực xung quanh nó).

Siêu dữ liệu[sửa]

Định dạng RDF hiện chưa được kích hoạt trên Wikivoyage; thông tin bao gồm đối với các lí do lịch sử.

RDF[sửa]

Behind the scenes, we used RDF to encode lat/long information into pages. It's possible to add the RDF for lat/long info directly, without using a template. For example:

<rdf>
  <> dcterms:spatial [ pos:lat "45.5" ; pos:long "-73.6" ] .
</rdf></nowiki>

Which means, roughly, "this page covers something with lat/long of 45.5/-73.6".

Kết quả:

There's special code on the Wikivoyage server to check for this kind of RDF data and to re-encode it in HTML <meta> tags when the page is shown. This is useful for some Web spiders and other tools that require that the meta tags be set. Adding the page to GeoURL, for example, will bring it up on their geographic search engine.

hCard[sửa]

The hCard microformat is currently supported by the {{listing}} template. This provides (lat, long) co-ordinates for each listing in a format which can be read (and downloaded as a .kml file) by the Firefox Operator extension. It also provides a vCard-like format for contact info for each templated listing.

Hạn chế[sửa]

Do hệ thống RDF được gán cho một điểm địa lý đối với cả một bài viết, nó chỉ thích hợp cho các dịa điểm a) đủ lớn để có một chỉ dẫn toàn diện về nó và b) đủ nhỏ để một điểm riêng lẻ trên bản đồ đại diện cho nó. Các bài viết về thành phố có thể chèn tham số này.

This functionality corresponded to the current {{geo}} tag. Wikivoyage eV now generates world maps based on these co-ordinates, for instance http://maps.wikivoyage-ev.org/w/artmap.php?lang=en which uses the geo tags in Wikivoyage:database dumps.

While it is (as of 2013) possible to assign points to individual listings in a guide using Project:Listings, there is currently no automatically-generated locator map on-site at the local (city/town destination) level. Special:Mapsources will plot one listing on an OpenStreetMap, but not all listings for a city at once on one local map.

Chuyển đổi từ định dạng truyền thống[sửa]

Để chuyển từ định dạng độ/phút/giây như lat=N45°30'0", long=W73°36'0" sang thập phân, bạn có thể dùng:

  • X°Y'Z" = X+(Y/60)+(Z/3600)
  • đối với S, thêm dấu "-" vào lat; đối với N, thêm "+"
  • đối với W, thêm "-" vào long; với E, thêm "+"

Đối với một mục trong danh sách[sửa]

Để hiển thị thông tin từ GPS đối với một địa điểm trong danh sách của Wikivoyage, bạn có thể sử dụng thuộc tính latlong trong bản mẫu {{Wy/vi/Listing}}. Mỗi mục trong danh sách này thể hiện bằng một biểu tượng liên kết đến Special:Mapsources nếu khai báo toạn độ thập phân.

Nguồn cho lat/longs[sửa]

Bản mẫu:Sources-lat-long

Liên kết ngoài[sửa]