Wikivoyage:Hành chính viên

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hành chính viên (tiếng Anh: bureaucrat), có giai đoạn mang tên tổng quản lý, là những người dùng Wikivoyage được cấp các công cụ kỹ thuật để:

Các hành chính viên phải tuân thủ các quy định và đồng thuận thể hiện qua việc chỉ gán quyền bảo quản viên, điều phối viên hoặc hành chính viên cho người dùng khác một khi có sự đồng ý của cộng đồng, thường thông qua một cuộc biểu quyết thành công tại Wikivoyage:Biểu quyết chọn bảo quản viên hoặc Wikivoyage:Biểu quyết chọn hành chính viên. Công việc chủ yếu của họ là giải quyết các yêu cầu gán hoặc rút cờ bot. Họ cũng phải có khả năng đánh giá sự đồng thuận của cộng đồng và phải giải thích lý do cho các hành động của mình khi được yêu cầu một cách lịch sự.

Hành chính viên không có các quyền kỹ thuật để rút cờ bảo quản viên, điều phối viên hoặc hành chính viên hay gán hoặc rút các cờ khác như kiểm định viên hoặc giám sát viên. Các tác vụ như vậy được đảm nhận bởi các tiếp viên, một nhóm các thành viên đa ngôn ngữ có quyền trên tất cả các dự án Wikimedia và do người dùng Wikimedia bầu và biểu quyết tín nhiệm hàng năm. Các thay đổi về quyền thành viên do tiếp viên được hiện được lưu lại ở meta:Special:Log/rights; để biết thêm chi tiết xem m:Requests for permissions. Trước đây hành chính viên được cấp công cụ đổi tên người dùng, nhưng từ ngày 15 tháng 9 năm 2014, trong một nỗ lực duy trì tài khoản hợp nhất của người dùng, hiện chỉ có nhóm thành viên có các quyền toàn cục là tiếp viên và người đổi tên toàn cục sử dụng được công cụ này. Mặc dù hầu hết người đổi tên toàn cục đều xuất phát từ những hành chính viên có kinh nghiệm.

Người dùng được gán quyền hành chính viên theo đồng thuận của cộng đồng. Quy trình biểu quyết cũng tương tự như quy trình biểu quyết chọn bảo quản viên, nhưng yêu cầu với các hành chính viên thường cao hơn và sự đồng thuận của cộng đồng phải rõ ràng hơn. Xem Wikivoyage:Biểu quyết chọn hành chính viên.

Trên Wikivoyage tiếng Việt, hiện có 0 hành chính viên.

Người dùng là hành chính viên có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikivoyage/Hành chính viên}}
Người dùng này là một hành chính viên của Wikivoyage tiếng Việt(xác minh)
Xem trang nhúng

Những công cụ kỹ thuật đặc biệt[sửa]

  • Sử dụng trang Makesysop để gắn cờ bảo quản viên.
  • Sử dụng trang Makebot để gắn hay rút cờ bot của tài khoản được sử dụng bởi phần mềm tự động.

Những hành chính viên hiện nay[sửa]

Xem thêm[sửa]