Wikivoyage:Người tự đánh dấu tuần tra

Từ Wikivoyage

Người tự đánh dấu tuần tra là nhóm người dùng được trao cho Wikivoyagers. Trạng thái này không ảnh hưởng đến việc chỉnh sửa của bạn, không được coi là phần thưởng, giải thưởng hoặc khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào và thường không phải là điều đáng quan tâm.

Người mang quyền này có trạng thái sau:

  • Tuần tra chỉnh sửa. Các chỉnh sửa của người dùng được xác nhận tự động được tự động đăng nhập là "tuần tra", vì các Wikivoyager kỳ cựu ít có khả năng cần trợ giúp về định dạng và các chính sách đó!

Trạng thái tự động tuần tra có thể được cấp quyền bởi bất kỳ bảo quản viên nào và sẽ bị thu hồi trong các trường hợp lạm dụng hoặc các chỉnh sửa có hại khác.

Xem Wikivoyage:Tuần tra thay đổi gần đây#Người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên. Tham số bản mẫu "Tài liệu Wikivoyage" không hợp lệ. Xem Bản mẫu:Tài liệu Wikivoyage để biết hướng dẫn sử dụng.