Wikivoyage:Chính sách

Từ Wikivoyage

Đây là trang hướng dẫn ngắn gọn về các chính sách và chỉ dẫn của Wikivoyage tiếng Việt. Do cộng đồng còn nhỏ nên chính sách ở đây được dịch từ phiên bản tiếng Anh, nếu bạn thấy điểm nào chưa phù hợp với văn hóa của người sử dụng tiếng Việt vui lòng nêu ý kiến tại trang thảo luận.

Các nguyên tắc[sửa]

Sau đây là những nguyên tắc cơ bản.
Phục vụ người đi du lịch
Trọng tâm: Dự án này cung cấp những gì tốt nhất theo mong đợi của những người đi du lịch.
Chú ý:Đây là yếu tố chủ đạo
Mục đích
Trọng tâm: Mục đích của chúng ta là tạo ra chỉ dẫn hướng dẫn du lịch toàn cầu hoàn chỉnh, cập nhật kịp thời, miễn phía và đáng tin cậy.
Các trang liên quan:
Đồng thuận
Trọng tâm: Hầu hết tất cả các quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận chứ không phải dựa trên việc bỏ phiếu; vì vậy hãy đưa ra ý kiến của bạn và tạo nên sự đồng thuận đối với các vấn đề gây tranh cãi.
Các trang liên quan:
Lao về phía trước
Trọng tâm: Đừng lo lắng về việc bài viết hoàn hảo hay không hoặc gây ra lỗi. Nếu cần hoàn thiện một điều gí đó, bạn hãy thực hiện nó. Hãy "xắn tay áo" và thực hiện sửa đổi bài viết.

Các chính sách cốt lõi[sửa]

Các chính sách cốt lõi đề cập đến cách thức chúng ta viết và trình bày hướng dẫn du lịch của chúng ta đến độc giả.
Công bằng
Trọng tâm: Miêu tả các điểm du lịch một cách công bằng. Cung cấp thông tin trung thực để du khách có thể đưa ra quyết định.
Các trang liên quan:
Đừng câu khách
Trọng tâm: Các bảng liệt kê nên mô tả rõ ràng về việc thành lập, hấp dẫn, trung thực và chính xác. Thông tin kinh doanh chỉ nên liệt kê một lần cho mỗi điểm đến. Những sửa đổi trông giống như chiêu dụ khách có thể bị lùi sửa.
Các trang liên quan:
Giọng điệu
Trọng tâm: Bài viết nên miêu tả các điểm đến hoặc điểm thăm quan một cách sống động và súc tích. Tránh phóng đại, dùng từ so sánh nhất và hoa mỹ, mơ hồ.
Các trang liên quan:

Liên kết có ích[sửa]