Từ Wikivoyage

Tạo banner

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Để tạo banner, trước hết bạn hãy tìm một tấm ảnh thích hợp tại Wikimedia Commons. Kích thước đầy đủ của tấm ảnh nên rộng hơn 2100px, vì một banner cần có kích thước bằng với chiều rộng đó. Tải tấm ảnh vế máy tính của bạn và dùng phần mềm GIMP [1] (hoặc các công cụ xử lý ảnh khác mà bạn có thể dùng). Công cụ tiện dụng hơn có thể sử dụng trực tuyến là Pixlr.

Với GIMP, Xoay tấm ảnh nếu cần thiết điều chỉnh phương ngang của nó, dùng (Shift+R) hoặc Tools → Transform Tools → Rotate. Crop (cắt) ảnh dùng công cụ (Shift+C) sau khi chọn vùng cần cắt có kích thước cố định theo 2 chiều là 2100:300 trong cửa sổ Tool Options (tùy chọn). (Nếu bạn không thấy cửa sổ Tool Options, bạn có thể click Windows → Dockable Dialogs → Tool Options.) Khi đã điều chỉnh kích thước ảnh như mong muốn, nhấn enter để cắt ảnh. Sau đó click Image → Scale Image và nhập vào 2100 theo chiều ngang và 300 cho chiều dọc, sau đó click Scale. Cuối cùng, chọn File → Export để Save (lưu) ảnh đã cắt ở dạng JPG.

Tải ảnh lên Commons[sửa]

Để tải ảnh vừa cắt lên Commons, và xếp nó vào thể loại thích hợp (như Category:Wikivoyage banners of Vietnam).