Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wikivoyage là một cộng đồng toàn cầu thực sự; Bản đồ dưới đây sẽ cho thấy điều đó! Xin vui lòng thêm tên người dùng của bạn vào danh sách bên dưới và sử dụng mẫu danh sách 'khác' để cung cấp tọa độ cho chính bạn.

Bản đồ Thành viên

Bạn cũng có thể muốn ký danh sách thành viên theo địa phương trên Meta và danh sách địa phương cho các ngôn ngữ Wikivoyage riêng lẻ khác mà bạn đóng góp.

Châu Mỹ[sửa]

Châu Âu[sửa]

Châu Phi[sửa]

Châu Á[sửa]

Việt Nam[sửa]

Bắc Mỹ[sửa]

Nam Mỹ[sửa]

Châu Đại Dương[sửa]