Bước tới nội dung

Bản mẫu:Softredirect/doc

Từ Wikivoyage

Bản mẫu softredict là một bản mẫu dùng cho các trang đổi hướng mềm.

Cách sử dụng[sửa]

Gắn {{Softredict}} để sử dụng.

Các trang sử dụng[sửa]

Bản mẫu này nên được dùng ở những trang đổi hướng mềm.