Bước tới nội dung

Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage

Osogbo là một thành phố nằm ở Bang Osun ở Tây Nam Nigeria, thành phố có gần 400.000 người vào năm 2016.

Tổng quan[sửa]

Đến[sửa]

Đi lại[sửa]

Xem[sửa]

Osun-Osogbo, một khu rừng, di sản thế giới UNESCO.

Làm[sửa]

Mua[sửa]

Ăn[sửa]

Uống[sửa]

Ngủ[sửa]

Liên lạc[sửa]

Điểm tiếp theo[sửa]


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!