Thể loại:Bài viết không có liên kết Wikipedia (thông qua Wikidata)

Từ Wikivoyage

Thể loại theo dõi và bảo trì bài viết này có các bài viết có khả năng đủ điều kiện cho các liên kết interwiki đến Wikipedia tiếng Anh hoặc Wikipedia tiếng Việt, nhưng chưa được liên kết trên wikidata.

{{pagebanner}} sẽ xếp các trang vào thể loại này.

Lưu ý một trong những lý do cho điều này là có các trang Wikidata trùng lặp, một trang được tạo cho Wikivoyage và một trang cho Wikipedia cần hợp nhất. Hoặc trang bằng các ngôn ngữ Wikipedia khác (chẳng hạn như ngôn ngữ của quốc gia) nhưng không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Việt (có thể xem xét tạo một trang).

Trang trong thể loại “Bài viết không có liên kết Wikipedia (thông qua Wikidata)”

Thể loại này chứa 200 trang sau, trên tổng số 274 trang.

(Trang trước) (Trang sau)
(Trang trước) (Trang sau)