Wikivoyage:Tin tức

Từ Wikivoyage

Trang này dành cho tin tức về dự án Wikivoyage tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wikivoyage nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!

Bạn có thể chọn nút theo dõi trang để cập nhật tin tức tại Danh sách theo dõi.

Tháng 8 năm 2022[sửa]

  • 21/8: WhoAlone được cấp quyền Bảo quản viên Wikivoyage tiếng Việt lần thứ hai.

Tháng 6 năm 2022[sửa]

  • 20/6: Trang tin tức của dự án được mở.

Tháng 5 năm 2022[sửa]

  • 1/5: HovdSainshand được chọn làm Điểm đến trong tháng.

Tháng 4 năm 2022[sửa]

Tháng 3 năm 2022[sửa]

  • 31/3: Ölgii được chọn làm Điểm đến trong tháng.
  • 15/3: WhoAlone được cấp quyền Bảo quản viên Wikivoyage tiếng Việt lần thứ nhất.
  • 8/3: Flyplanevn27 được cấp quyền Bảo quản viên Wikivoyage tiếng Việt.