Trang được nhúng nhiều nhất

Jump to navigation Jump to search

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 23:23, ngày 22 tháng 6 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mô đun:Wikibase‏‎ (được sử dụng trong 1.840 trang)
 2. Bản mẫu:IsPartOf‏‎ (được sử dụng trong 1.840 trang)
 3. Bản mẫu:Thuộc về‏‎ (được sử dụng trong 1.840 trang)
 4. Bản mẫu:Pagebanner‏‎ (được sử dụng trong 1.561 trang)
 5. Bản mẫu:Bảng tên‏‎ (được sử dụng trong 1.561 trang)
 6. Mô đun:Wikidata‏‎ (được sử dụng trong 1.558 trang)
 7. Mô đun:No globals‏‎ (được sử dụng trong 1.558 trang)
 8. Bản mẫu:Outline‏‎ (được sử dụng trong 1.294 trang)
 9. Bản mẫu:Side box‏‎ (được sử dụng trong 802 trang)
 10. Bản mẫu:Sister‏‎ (được sử dụng trong 801 trang)
 11. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 797 trang)
 12. Bản mẫu:Regionlist‏‎ (được sử dụng trong 252 trang)
 13. Bản mẫu:Regionlistitem‏‎ (được sử dụng trong 251 trang)
 14. Bản mẫu:Quickbar item‏‎ (được sử dụng trong 227 trang)
 15. Bản mẫu:Quickbar empty‏‎ (được sử dụng trong 223 trang)
 16. Bản mẫu:Quickbar‏‎ (được sử dụng trong 209 trang)
 17. Bản mẫu:Địa điểm‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 18. Mô đun:HiddenUnicode‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 19. Mô đun:EmailTracking‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 20. Bản mẫu:Marker‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 21. Mô đun:LinkPhone‏‎ (được sử dụng trong 136 trang)
 22. Bản mẫu:IATA‏‎ (được sử dụng trong 136 trang)
 23. Bản mẫu:Tài liệu/docname‏‎ (được sử dụng trong 96 trang)
 24. Bản mẫu:Documentation/docname‏‎ (được sử dụng trong 96 trang)
 25. Bản mẫu:Tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 95 trang)
 26. Bản mẫu:Purge‏‎ (được sử dụng trong 92 trang)
 27. Bản mẫu:ICAO‏‎ (được sử dụng trong 64 trang)
 28. Bản mẫu:Documentation‏‎ (được sử dụng trong 61 trang)
 29. Mô đun:IsLatin‏‎ (được sử dụng trong 54 trang)
 30. Bản mẫu:Infobox‏‎ (được sử dụng trong 53 trang)
 31. Bản mẫu:Khí hậu‏‎ (được sử dụng trong 36 trang)
 32. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 34 trang)
 33. Mô đun:Map‏‎ (được sử dụng trong 34 trang)
 34. Bản mẫu:Maplayers‏‎ (được sử dụng trong 34 trang)
 35. Bản mẫu:Climate‏‎ (được sử dụng trong 29 trang)
 36. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 37. Bản mẫu:Require subst‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 38. Bản mẫu:Issubst‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 39. Bản mẫu:Hoan nghênh‏‎ (được sử dụng trong 25 trang)
 40. Bản mẫu:Xem‏‎ (được sử dụng trong 22 trang)
 41. Bản mẫu:Dokumentation Modul Imagemap/Location maps‏‎ (được sử dụng trong 20 trang)
 42. Bản mẫu:Webserver‏‎ (được sử dụng trong 19 trang)
 43. Bản mẫu:Softredirect‏‎ (được sử dụng trong 19 trang)
 44. Bản mẫu:PoiMap2‏‎ (được sử dụng trong 19 trang)
 45. Mô đun:TypeToColor‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 46. Bản mẫu:VisaRestriction‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 47. Bản mẫu:Geo‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 48. Bản mẫu:Warning‏‎ (được sử dụng trong 16 trang)
 49. Bản mẫu:Mapframe‏‎ (được sử dụng trong 15 trang)
 50. Bản mẫu:Maplink‏‎ (được sử dụng trong 15 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).