Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 23:37, ngày 16 tháng 12 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mô đun:Wikibase‏‎ (được sử dụng trong 1.840 trang)
 2. Bản mẫu:Thuộc về‏‎ (được sử dụng trong 1.840 trang)
 3. Bản mẫu:IsPartOf‏‎ (được sử dụng trong 1.840 trang)
 4. Bản mẫu:Bảng tên‏‎ (được sử dụng trong 1.562 trang)
 5. Bản mẫu:Pagebanner‏‎ (được sử dụng trong 1.562 trang)
 6. Mô đun:No globals‏‎ (được sử dụng trong 1.559 trang)
 7. Mô đun:Wikidata‏‎ (được sử dụng trong 1.559 trang)
 8. Bản mẫu:Outline‏‎ (được sử dụng trong 1.294 trang)
 9. Bản mẫu:Side box‏‎ (được sử dụng trong 801 trang)
 10. Bản mẫu:Sister‏‎ (được sử dụng trong 800 trang)
 11. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 796 trang)
 12. Bản mẫu:Regionlist‏‎ (được sử dụng trong 254 trang)
 13. Bản mẫu:Regionlistitem‏‎ (được sử dụng trong 253 trang)
 14. Bản mẫu:Quickbar item‏‎ (được sử dụng trong 227 trang)
 15. Bản mẫu:Quickbar empty‏‎ (được sử dụng trong 223 trang)
 16. Bản mẫu:Quickbar‏‎ (được sử dụng trong 209 trang)
 17. Bản mẫu:Marker‏‎ (được sử dụng trong 179 trang)
 18. Mô đun:HiddenUnicode‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 19. Mô đun:EmailTracking‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 20. Bản mẫu:Địa điểm‏‎ (được sử dụng trong 178 trang)
 21. Bản mẫu:IATA‏‎ (được sử dụng trong 136 trang)
 22. Mô đun:LinkPhone‏‎ (được sử dụng trong 136 trang)
 23. Bản mẫu:Tài liệu/docname‏‎ (được sử dụng trong 98 trang)
 24. Bản mẫu:Documentation/docname‏‎ (được sử dụng trong 98 trang)
 25. Bản mẫu:Tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 97 trang)
 26. Bản mẫu:Purge‏‎ (được sử dụng trong 94 trang)
 27. Bản mẫu:ICAO‏‎ (được sử dụng trong 64 trang)
 28. Bản mẫu:Documentation‏‎ (được sử dụng trong 63 trang)
 29. Mô đun:IsLatin‏‎ (được sử dụng trong 54 trang)
 30. Bản mẫu:Infobox‏‎ (được sử dụng trong 53 trang)
 31. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 37 trang)
 32. Mô đun:Map‏‎ (được sử dụng trong 37 trang)
 33. Bản mẫu:Maplayers‏‎ (được sử dụng trong 37 trang)
 34. Bản mẫu:Khí hậu‏‎ (được sử dụng trong 36 trang)
 35. Bản mẫu:Climate‏‎ (được sử dụng trong 29 trang)
 36. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 37. Bản mẫu:Require subst‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 38. Bản mẫu:Issubst‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 39. Bản mẫu:Hoan nghênh‏‎ (được sử dụng trong 25 trang)
 40. Bản mẫu:Xem‏‎ (được sử dụng trong 22 trang)
 41. Bản mẫu:Dokumentation Modul Imagemap/Location maps‏‎ (được sử dụng trong 20 trang)
 42. Bản mẫu:Webserver‏‎ (được sử dụng trong 19 trang)
 43. Bản mẫu:PoiMap2‏‎ (được sử dụng trong 19 trang)
 44. Bản mẫu:Softredirect‏‎ (được sử dụng trong 19 trang)
 45. Bản mẫu:Mapframe‏‎ (được sử dụng trong 18 trang)
 46. Mô đun:TypeToColor‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 47. Bản mẫu:VisaRestriction‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 48. Bản mẫu:Maplink‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 49. Bản mẫu:Geo‏‎ (được sử dụng trong 17 trang)
 50. Bản mẫu:Warning‏‎ (được sử dụng trong 16 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).