Trang liên kết đến trang định hướng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Các trang bên dưới chứa ít nhất một liên kết đến một trang định hướng. Chúng có thể cần liên kết đến một trang dứt khoát hơn.
Các trang định hướng có từ khóa __DISAMBIG__ (hoặc một từ khóa tương tự).

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 01:47, ngày 23 tháng 10 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 8 kết quả từ #1 đến #8.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Anh (sửa đổi)Birmingham
  2. Ashgabat (sửa đổi)Birmingham
  3. Dubrovnik (sửa đổi)Birmingham
  4. Gdańsk (sửa đổi)Birmingham
  5. Glasgow (sửa đổi)Birmingham
  6. Jamaica (sửa đổi)Portland
  7. Lublin (sửa đổi)Birmingham
  8. Aberdeen (sửa đổi)Birmingham

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).