Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage

Brooklyn (đặt theo tên thị trấn Breukelen của Hà Lan) là một trong năm quận của Thành phố New York. Quận này nằm ở tây nam quận Queens, trên mũi phía tây của Long Island. Đây là một thành phố độc lập cho đến khi nó được kết hợp vào Thành phố New York năm 1898. Brooklyn là quận đông dân nhất của Thành phố New York với 2,5 triệu người, và là quận lớn thứ nhì về diện tích đất. Từ năm 1896, Brooklyn có cùng địa giới với quận King (quận tiểu bang), một quận đông dân nhất của tiểu bang New York và là quận có mật độ dân số đông thứ hai tại Hoa Kỳ, sau quận New York (là quận Manhattan của Thành phố New York). Mặc dù là một phần của Thành phố New York, Brooklyn có một nền văn hóa riêng biệt, nghệ thuật độc lập và di sản kiến trúc độc đáo. Nhiều khu dân cư của Brooklyn là những khu vực sắc tộc biệt lập.

Đến[sửa]

Xem[sửa]

làm[sửa]

Mua[sửa]

Ăn[sửa]

Uống[sửa]

Ngủ[sửa]

Tạo thể loại


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!