Lỗi cú pháp: Bogus file options

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên trang Bogus file option Qua bản mẫu?
Bermuda (sửa đổi | lịch sử)
Baku (sửa đổi | lịch sử) 2000x
Sổ tay tiếng Nhật (sửa đổi | lịch sử)
Paris/Quận 1 (sửa đổi | lịch sử) print=lead
Argentina (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Ukraina (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Li Băng (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Warszawa (sửa đổi | lịch sử) print=full Bản mẫu:Regionlist
Nicaragua (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Serbia (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Mozambique (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Sénégal (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Berlin (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Bỉ (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Barcelona (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Palestine (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Na Uy (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Florida (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Cameroon (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Israel (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
New Zealand (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Cộng hòa Trung Phi (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Scotland (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Litva (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Bồ Đào Nha (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Ethiopia (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Slovenia (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Síp (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Algérie (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Papua New Guinea (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Fiji (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Venezuela (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Ecuador (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Costa Rica (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Maldives (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Nepal (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Pakistan (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Bangladesh (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Mali (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Brunei (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Zimbabwe (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Nam Sudan (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Comoros (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Cộng hòa Congo (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Gambia (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Cabo Verde (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Liberia (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Malawi (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Seychelles (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Sudan (sửa đổi | lịch sử) Bản mẫu:Regionlist
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối