Thể loại:Địa điểm có vấn đề định dạng số điện thoại

Từ Wikivoyage

Thể loại này chứa các bài viết có ít nhất một mục nhập địa điểm trong đó số điện thoại không ở định dạng +1 234 4568-9 hoặc +1-234-4568-9.

Để tìm số điện thoại không hợp lệ trong bài viết dễ dàng hơn, hãy sao chép và dán đoạn mã sau vào trang common.css của bạn:

/* ErrorHighlighter: Nổi bật thông báo bên cạnh cú pháp không hợp lệ như các liên kết bên ngoài bị hỏng và số điện thoại không chính xác để dễ dàng xác định và khắc phục các loại lỗi này. */
@import url('https://en.wikivoyage.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-ErrorHighlighter.css&action=raw&ctype=text/css');

Sau khi sao chép đoạn mã trên, các số điện thoại không hợp lệ sẽ hiển thị kèm theo cảnh báo "FORMAT" rất đáng chú ý.

Để xử lý thể loại này, hãy xóa dấu gạch ngang và dấu chấm khỏi trường điện thoại và fax của địa điểm, phân tách nhiều số bằng dấu phẩy và đặt văn bản bổ sung bên trong dấu ngoặc. Thông tin bổ sung tại Wikivoyage:Số điện thoại.

Xem thêm Thể loại:Địa điểm với số điện thoại không có mã nước.

Mô đun:LinkPhone sẽ tự động xếp các trang vào thể loại này.